Skip to main content

No ens cansem de veure i recordar al gran actor nord-americà Dick Van Dyke, que va donar vida al personatge del escura-xemeneies en la famosa pel·lícula “Mary Poppins”. Cantant, ballant i saludant a la gent de la mà de dos nens, és una escena que mai oblidarem.

Aquesta escena ens dóna motiu per parlar sobre l’important rol que juga el escura-xemeneies a l’hora de tenir en condicions la nostra xemeneia. El escura-xemeneies, com bé diu la paraula, escura i neteja les xemeneies. Neteja els conductes de fum per prevenir emissions de gasos perilloses i incendis provocats per sutge.

I doncs… què és el sutge?

És un producte de la combustió quan hi ha un excés de carboni. El sutge consta d’un 80-90% de carboni, i la resta és hidrogen. Sovint, trobem més sutge quan cremem llenya humida i quan la cremem inadequadament.

Explicat això, la raó més important per la qual es necessita netejar la teva xemeneia és garantir una bona combustió i evitar incendis de sutge. Com més sutge tingui la xemeneia, pitjor combustió i més pol·lució emetrem.
Cada quant és recomanable netejar professionalment la xemeneia?

Els especialistes asseguren que mínim cada 4 anys, però és convenient que cada 6 mesos es revisi el conducte de la nostra xemeneia si hi ha molt sutge acumulat.

Per finalitzar, recomanem que els conductes de la nostra xemeneia han d’estar nets, no solament perquè els gasos s’evacuïn correctament cap a l’exterior, sinó també per prevenir incendis.

Ara, cridem a un professional i esperem que Dick Van Dyke ens toqui a la porta!

Leave a Reply