Skip to main content

Política de privadesa

Argemí Prefabricats S.L.

Argemí Prefabricats S.L., d’acord amb els requisits de la legislació vigent, posa a la vostra disposició la nostra Política d’Ús de la seva pàgina web, www.argemiprefabricats.com, Política de Privadesa i Política de Cookies, aplicables en la prestació de serveis i en les relacions amb els clients segons normatives aplicables vigents.

Política d’ús

Aquesta Política de Privadesa regula l’ús del lloc web www.argemiprefabricats.com del que Argemí Prefabricats S.L. amb CIF B62111802 és titular.

La visita del lloc web Argemí Prefabricats S.L. no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, i no pot ser associada a un usuari concret per l’entitat. En el supòsit que se subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades conforme a les limitacions i els drets recollits a la citada norma de protecció de dades de caràcter personal, Llei Orgànica 15/1999 de 13 desembre i Normativa Europea 2016 /679.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de manera clara, exacta i inequívoca aquestes condicions.

Lús daquest lloc web implica lacceptació daquests termes. Si no esteu d’acord amb ells, us preguem que no utilitzeu aquest lloc web.

Política de Privadesa de Dades de Caràcter Personal

Drets dels usuaris

En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 desembre (LOPD) i Llei 34/2002 d’11 de juliol (LSSICE), us informem que les vostres dades formen part d’una base de dades titularitat d’Argemí Prefabricats S.L. La informació registrada s’utilitzarà per informar-vos per qualsevol mitjà electrònic de les nostres novetats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició al vostre tractament a Pol. Ind. e-mail a in@argemiprefabricats.com.

En compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que podeu revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic enviant un e-mail amb la vostra sol·licitud a in@argemiprefabricats.com.

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió poden ser exercitats per l’usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud tramesa per correu ordinari, signat i acompanyat de fotocòpia del D.N.I., a l’adreça d’Argemí Prefabricats S.L. a dalt esmentada.

Argemí Prefabricats S.L. informa que les dades personals demanades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Si cal aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privadesa d’Argemí Prefabricats S.L., podeu posar-vos en contacte amb Argemí Prefabricats S.L. a través de la següent adreça de correu electrònic: in@argemiprefabricats.com.

Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc web 

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen els llocs web i difosos a través d’aquest, així com la presentació i el muntatge, són titularitat exclusiva d’Argemí Prefabricats S.L.

Argemí Prefabricats S.L. no concedeix cap llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, llevat d’acord exprés amb tercers.

Els usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l’única finalitat de procedir a l’emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat oa la impressió sobre paper per a ús privat.

Al marge d’això, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d’algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una finalitat comercial dirigida al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, tot i citar-ne la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit d’Argemí Prefabricats S.L.

br>
L’incompliment de l’anterior facultarà Argemí Prefabricats S.L. per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

La presentació duna pàgina del lloc web en un marc duna altra pàgina web que no pertanyi a Argemí Prefabricats S.L. mitjançant la tècnica anomenada “framing” tret que compti amb l’exprés consentiment per escrit d’Argemí Prefabricats S.L.

La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a Argemí Prefabricats S.L., mitjançant la tècnica anomenada “in line linking” si això no compta amb l’autorització expressa d’Argemí Prefabricats S.L.

L’extracció i l’ús d’elements del lloc web causant o no un perjudici qualsevol a Argemí Prefabricats S.L. conforme a les disposicions les lleis de propietat intel·lectual.

Argemí Prefabricats S.L. haurà d’autoritzar expressament l’establiment d’enllaços d’hipertext (hipervincles) en una altra website dirigits a l’homepage d’aquest lloc web oa qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les pàgines corresponents apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a Argemí Prefabricats S.L. o si escau a tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen a aquest lloc web pertanyen a Argemí Prefabricats S.L. o disposa, prèvia autorització, del dret d’ús sobre aquestes i es troben protegits per la legislació vigent sobre això.

Principi de qualitat de les dades

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat i l’exactitud de les dades aportades, actuant Argemí Prefabricats S.L. de bona fe com a mer prestador del servei. En cas d’haver facilitat dades falses o de terceres persones sense mediar-ne el consentiment, Argemí Prefabricats S.L. es reserva el dret a la destrucció immediata de les dades esmentades a fi de protegir el dret del titular o titulars d’aquestes dades.

Així mateix, és Política del Lloc Web d’Argemí Prefabricats S.L. no demanar ni tractar dades de persones menors de tretze anys. En cas que una persona menor d’aquesta edat faciliti les vostres dades a través del formulari de contacte disposat a aquest efecte al Lloc Web d’Argemí Prefabricats S.L. oa través de qualsevol altre mitjà, Argemí Prefabricats S.L. es reserva el dret a la destrucció immediata de les dades esmentades.

L’usuari es compromet a comunicar-ho a Argemí Prefabricats S.L. qualsevol modificació que es produeixi a les dades aportades, a fi de poder mantenir-les degudament actualitzades.

Mesures de seguretat

Argemí Prefabricats S.L. ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades pel usuari o visitant a la nostra web.

Des d’Argemí Prefabricats S.L. i des del compromís amb la protecció de dades personals i la seva privadesa aquesta Política de Privadesa durà a terme les mesures de seguretat tècniques per evitar la pèrdua, difusió, manipulació o alteració de les seves dades personals.

De conformitat amb larticle 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, Argemí Prefabricats S.L. ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de lanàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

Argemí Prefabricats S.L. es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa a l’article 30.2 del RGPD.

Tot i això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Conservació de dades personals

Argemí Prefabricats S.L. conservarà les dades dels usuaris el temps necessari per a la utilització correcta mentre duri la relació o l’usuari no revoqui els consentiments atorgats.

Confidencialitat i Secret professional

La legitimació per part d’Argemí Prefabricats S.L. per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris troba al consentiment de l’interessat, sol·licitat per al cas concret.

Les comunicacions privades que es puguin donar entre el personal d’Argemí Prefabricats S.L. i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant controls interns estrictes.

Enllaços amb altres llocs web

Aquest lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S’informa que Argemí Prefabricats S.L. no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

 

 

Política de privadesa de galetes

Què és una galeta?

Una cookie és un fitxer de text inofensiu que s’emmagatzema al vostre navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La utilitat de la cookie és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torneu a navegar per aquesta pàgina. Encara que molta gent no ho sap les galetes s’emporten utilitzant des de fa 20 anys, quan van aparèixer els primers navegadors per a la World Wide Web.

Què NO ÉS una galeta?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com ara targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no us associa a vostè com a persona sinó al vostre navegador web. De fet, si navega habitualment amb Internet Explorer i prova a navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veurà que la web no s’adona que és vostè la mateixa persona perquè en realitat està associant al navegador, no a la persona.

Quin tipus de galetes existeixen?

 • Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.
 • Cookies d’anàlisi: Recull informació sobre el tipus de navegació que esteu realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.
 • Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

Què són les cookies? pròpies i les de tercers?

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que esteu visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

Què passa si desactiveu les cookies?

Perquè entengueu l’abast que podeu tenir desactivar les galetes em mostrem uns exemples:

  • No podreu compartir continguts d’aquesta web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.
  • El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol passar a les botigues en línia.
  • No podreu accedir a l’àrea personal d’aquesta web, com per exemple El meu compte, o El meu perfilLes meves comandes.</li >
  • Botigues online: Li serà impossible realitzar compres online, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si és que en disposa.
  • No serà possible personalitzar les vostres preferències geogràfiques com ara franja horària, divisa o idioma.
  • El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i trànsit a la web, cosa que dificultarà que la web sigui competitiva.
  • No podrà escriure al bloc, no podrà pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.
  • No es podrà mostrar publicitat sectoritzada, cosa que reduirà els ingressos publicitaris de la web.
  • Totes les xarxes socials usen cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social.

 

Es poden eliminar les cookies?

Sí. No només eliminar, també bloquejar, de manera general o particular per a un domini específic.

Per eliminar les cookies d’un lloc web heu d’anar a la configuració del vostre navegador i allà podreu buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

Configuració de cookies per als navegadors més populars

A continuació us indiquem com accedir a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:

 1. Aneu a Configuració o Preferències mitjançant el menú Fitxer o bé clicant la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.
 2. Veureu diferents seccions, feu clic a l’opció Mostrar opcions avançades.
 3. Aneu a PrivadesaConfiguració de contingut.
 4. Seleccioneu Totes les cookies i les dades de llocs.
 5. Apareixerà un llistat amb totes les cookies ordenades per domini. Perquè us sigui més fàcil trobar les cookies d’un determinat domini introduïu parcialment o totalment l’adreça al camp Cerca cookies.
 6. Després de fer aquest filtre apareixeran en pantalla una o diverses línies amb les cookies del web sol·licitat. Ara només heu de seleccionar-la i prémer la X per procedir a la seva eliminació.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer Seguiu aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Aneu a EinesOpcions d’Internet
 2. Feu clic a Privadesa.
 3. Moveu el botó lliscant fins a ajustar el nivell de privadesa que vulgueu.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox seguiu aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Aneu a Opcions o Preferències segons el vostre sistema operatiu.
 2. Feu clic a Privadesa.
 3. Historial elegeix Usar una configuració personalitzada per a l’historial.
 4. Ara veureu l’opció Acceptar cookies, podeu activar-la o desactivar-la segons les vostres preferències.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a OSX seguiu aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Aneu a Preferències, després Privadesa.
 2. En aquest lloc veureu l’opció Bloquejar cookies perquè ajusteu el tipus de bloqueig que voleu realitzar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a iOS seguiu aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Aneu a Ajustaments, després Safari.
 2. Aneu a Privadesa i Seguretat, veureu l’opció Bloquejar cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que voleu realitzar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android seguiu aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Executeu el navegador i premeu la tecla Menú, després Paràmetres.
 2. Aneu a Seguretat i Privadesa, veureu l’opció Acceptar cookies perquè activeu o desactiveu la casella.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Windows Phone seguiu aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Obra Internet Explorer, després Més, després Configuració
 2. Ara podeu activar o desactivar la casella Permetre cookies