Skip to main content

Política de privadesa de xarxes socials

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei 34/2002, de 11 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) , Argemí Prefabricats S.L. informa els Usuaris, que s’ha creat un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, Youtube i altres amb la finalitat principal de donar informació i publicitar els seus productes i serveis.

Argemí Prefabricats S.L.

Polígon Industrial La Gavarra

Ronda de la Font Grossa, 33

08540 Barcelona

www.argemiprefabricats.com

in@argemiprefabricats.com

L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Argemí Prefabricats S.L., mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el consentiment per al tractament de les dades personals publicades al vostre perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa.

Argemí Prefabricats S.L. tracta la informació pública de l’Usuari, especialment el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

Pel que fa als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de què disposeu i que poden ser exercits davant Argemí Prefabricats S.L., d’acord amb Títol III LOPD i del RDLOPD, heu de tenir en compte els matisos següents:

  • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i de tractament que Argemí Prefabricats S.L. hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes. Aquest dret vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat daccés a la informació dels perfils dels Usuaris.
  • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només es podrà satisfer en relació amb la informació que es trobe sota el control d’Argemí Prefabricats S.L. (Per exemple, eliminar comentaris publicats al propi perfil). Normalment, aquest dret l’ha d’exercir davant de la Xarxa Social.
  • Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció del que preveuen altres lleis aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma. Aquest dret es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual estigui unit.
  • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part d’Argemí Prefabricats S.L. Com en el dret de cancel·lació, podreu exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual estigui unit.

 

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els requisits següents:

 

 1. Presentació d’un escrit dirigit a Argemí Prefabricats S.L., a l’adreça Pol. Ind. La Gavarra, Ronda Font Grossa, 33, 08540, Barcelona o bé per correu electrònic a in@argemiprefabricats.com.
 2. L’escrit remès pel titular de les dades que sol·licite l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • o Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s’acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • o Petició en què es concreta la sol·licitud. Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si demaneu informació d’un fitxer concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del signatari
  • Documents acreditatius de la petició que es formula.

 

 1. L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de lasol·licitud.

 

Utilització del perfil

Argemí Prefabricats S.L. realitzarà les següents actuacions:

 

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina d’Argemí Prefabricats S.L..
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’Usuari.

L’usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les connexions; per això haureu d’accedir a la vostra configuració de privadesa.

 

Publicacions 

L’Usuari, un cop unit a la pàgina d’Argemí Prefabricats S.L., podrà publicar en aquesta darrera comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , Argemí Prefabricats S.L. es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

Argemí Prefabricats S.L. no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa també és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part d’Argemí Prefabricats S.L., però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

 

Argemí Prefabricats S.L. es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l’Usuari unit a la pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.

Publicitat

Argemí Prefabricats S.L. utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els vostres productes i serveis. En tot cas, si decidiu tractar les vostres dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSICE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina d’Argemí Prefabricats S.L. que també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de les diferents Xarxes Socials:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243

Twitter: https://twitter.com/privacy

YouTube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/