Barbacoa sistema elevador Llobregat

Descripció

  • Campana de formigó refractari pintada i estucada en blanc.
  • Sistema mata guspires
  • Interior de totxo i formigó refractari de 5 cm
  • Conjunt graella elevadora d’acer inoxidable de 82×52 cm
  • Calaixos per recollir les cendres independents
  • Escalfa carns
  • Suport, revestiment de formigó gris, taula amb rajola blanca.