Skip to main content

La importància del manteniment de les llars de foc i les estufes que siguin de llenya, té diferents premisses:

• Neteja del vidre de la porta de la llar de foc o estufa: és molt important utilitzar un producte adient i que ens faciliti la neteja d’aquest, ja que si tenim un consum excessiu de producte i ens regalima per les juntes de la porta i aquestes es deterioren, farà que l’estanquitat que tenim inicialment es perdi i tinguem una entrada d’aire a la combustió i augmentem en consum de llenya incontrolat.

• Manteniment de l’estat de l’interior de la cambra de combustió: de la mateixa manera que quan tenim desgastades les rodes del cotxe s’han de canviar, passa el mateix amb les peces de vermiculita de dins; la cambra de combustió quan estan desgastades de l’ús, per tal de tenir la mateixa eficiència que l’inici, s’han de substituir.

• Manteniment de l’estat de les turbines, cablejat elèctric: és important fer una revisió per tal que no hi hagi cap cable malmès, i que ens ocasioni problemes elèctrics a casa. Aquest servei de manteniment i reposició de peces, a Argemí, us ho oferim.

• Manteniment del conducte d’extracció dels fums: aquest ha d’estar net per la bona evacuació dels fums que ocasiona la combustió de llenya o pallet. S’ha de fer una neteja i inspecció de l’estat del conducte anualment o després de consumir més de 2,5 – 3 tones de llenya, per tal que la neteja sigui correcta i que la feina que ha de fer l’escuraxemeneies no malmeti la instal·lació del conducte. Ja que, si no es fa regularment, s’acumula molta sutja, i aquesta pot malmetre la instal·lació i el material.

El servei d’escura-xemeneies sempre l’ha de fer un professional, ja que ell té les eines adequades, la professionalitat i experiència de la seva professió. Com també i no menys important, fer una bona gestió dels residus, ja que una mala gestió dels residus és perjudicial per al medi ambient.

Títol