GALA Xemeneia metàl.lica central

Descripció

Gala xemeneia central metàl.lica, quan es busca una peça única per un espai únic, la llar de foc Gala ens aporta tot el protagonisme en un espai diàfan obert, sense oblidar-nos de la funcionalitat, comoditat, l’eficiència, seguretat i les baixes emissió CO produïdes per una combustió llenyosa controlada.

Doble campana ventilada per a l’aire calent. Pintura antitèrmica, antifum i antiolor. Possibilitat de canalitzar l’entrada d’aire exterior per millorar la combustió. Control d’entrada d’aire primari i secundari per tal de millorar el rendiment de la llenya a la combustió (doble combustió). Entrada d’aire terciari de seguretat. Reixa de foc per el caliu i calaix recollidor de la cendra. Revestiment dins el caixo de combustió amb vermiculita negre, aïllant tèrmica d’alta qualitat.

Característiques de les llars de foc de doble combustió, control del consum de la llenya, alt rendiment calorífic, eficiència energètic, llarga autonomia, combustió total de la llenya (interior amb peces de vermiculita , material mineral i aïllant). Sense perdre l’encant de les llars de foc o estufes, a la cambra de combustió també tenim la possibilitat de la cocció d’aliments.
La llenya, en els aparells de doble combustió es molt important la utilització de llenya seca (llenya que tingui més d’un any de ser tallada i assecada), ja que la llenya verda el tenir un accés d’aigua ocasiona una mala combustió, embruta el vidre, obstaculitzà ràpidament el conducte d’extracció de fums i no escalfa.
La millor llenya amb més potencia calorífica es la d’alzina, roure o faig, que son les que també fan més brasa. La llenya de pi o avet, fa molta flama però no te potencia calorífica, amb la resina embruta el vidre, com també el conducte ocasionant problemes de tir.

Llar de foc certificada, certificació europea A+, AEFECC 7*, Stelle ambientale 4*,  ECODESIGN 2022.

Característiques técniques

  • Certificació UNE EN-13240
  • Rendiment: 83,7 %
  • Potència Nominal: 17,4 kW
  • Potència Màxima: 12,5 – 20,5 kW
  • CO: 0,082%
  • Consum Hora: 4,76 kg/h
  • Pes Net: 297 kg
  • Longitud de tronc: 40 cm
  • Tub de sortida de fums 200 mm de diàmetre
  • Distància de seguretat a qualsevol material inflamable : Darrera 1000 mm, Lateral 1000 mm , Frontal 1000 mm

Dades tècniques

SKU: 8e2cfdc27576 Categories: ,

Informació addicional

url_video

twty29_Sbg4#94miGjA5Zq0#mXLVFc8fHjo

També us recomanem…